Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại VN để phân phối (Công ty cổ phần Dược phẩm Tedis – Việt Hà)

170
Đánh giá

Phụ lục

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỂ PHÂN PHỐI

(Kèm theo Công văn số 924/QLD-KD ngày 04/ 08/2023)

STT Thông tin về cơ sở nhập khẩu Thông tin về cơ sở bán buôn Tình trạng cơ sở nhập khẩu bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở bán buôn
Tên Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*) Tên Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*) Thời điểm Công bố trước khi

bán (**)

Thời điểm Công bố trước khi dừng bán

(**)

 

 

1

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Tedis

– Việt Hà

Lô F.2B, đường số 2, khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

 

Số 6A3, Quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

 

21/06/2023

 

 

924_QLD_KD_TedisTải xuống