Thông báo 968/TB-BYT Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y dược cổ truyền

2012
Thông báo 968/TB-BYT
Thông báo 968/TB-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Thông báo 968/TB-BYT Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y dược cổ truyền

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 968/TB-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng măc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y dược cổ truyền

Ngày 05/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong lĩnh vực y, dược cổ truyền. Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Ban Thực hiện Chính sách bảo hiểm y tế và Ban Dược – Vật tư y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) toàn quốc, lãnh đạo bệnh viện và khoa YHCT một số bệnh đa khoa, chuyên khoa thuộc Bộ Y tế và một số tỉnh thành phố. Sau khi nghe các báo cáo trình bày của các đơn vị, ý kiến phát biểu thảo luận của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các đại biểu tại hội thảo và ý kiến trao đổi thống nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, GS. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế có ý kiến như sau:

  1. Các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan thảo luận, giải quyết những bất cập trong một số văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế: Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.
  2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nội dung công văn số 6358/BYT-BH ngày 23/8/2016 và công văn số 494/BYT-BH ngày 08/02/2017 về việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố.
  3. Bổ sung phạm vi hoạt động trong chứng chỉ hành nghề đối với Bác sỹ YHCT, Y sỹ YHCT đã được đào tạo các chuyên khoa ngoài chuyên ngành YHCT, đã có thời gian thực hành chuyên ngành đó theo qui định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Đối với Y sỹ YHCT đã học chuyển đổi sang điều dưỡng, ngoài phạm vi hoạt động là điều dưỡng được bổ sung phạm vi hoạt động thực hiện các kỹ thuật về YHCT theo chỉ định của bác sỹ.
  4. Về danh mục kỹ thuật YHCT đã được quy định trong Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám chữa bệnh; một số kỹ thuật về YHCT không để tại mục chuyên khoa YHCT nhưng lại đặt ở chuyên khoa khác, theo khoản 2 Điều 4: Một kỹ thuật có thể được nhiều chuyên khoa, chuyên ngành thực hiện, nhưng trong Thông tư này được sắp xếp ở chuyên khoa, chuyên ngành phù hợp nhất. Đề nghị Bảo hiểm xã hội thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh YHCT đã thực hiện các kỹ thuật châm cứu, xoa bóp để tại chuyên khoa nhi nhưng được thực hiện tại chuyên khoa YHCT.
  5. Trong thời gian tới, Bộ Y tế giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành sửa đổi, bổ sung quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, quy chế chuyên môn, phân tuyến kỹ thuật và các vấn đề liên quan khác đối với hệ YHCT đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh YHCT; đồng thời nghiên cứu các nội dung về thuật ngữ dùng chung trong y học cổ truyền, xây dựng mã hóa thuật ngữ và tiêu chuẩn chẩn đoán chứng bệnh, bệnh YHCT thống nhất trong toàn ngành.
b) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung qui định về đấu thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền phù hợp với thực tiễn; định kỳ cập nhật giá và các thông tin có liên quan về dược liệu, vị thuốc trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền để các đơn vị tham khảo;
c) Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, các Vụ, Cục, các trường đào tạo y, dược và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất những giải pháp về đào tạo:
Đào tạo chuyên khoa định hướng cho đối tượng là bác sĩ YHCT được đi học các chuyên ngành y học hiện đại để thực hiện tốt việc kết hợp YHCT với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;
– Xây dựng chương trình đào tạo bổ sung cho đối tượng học nước ngoài có trình độ cử nhân về YHCT trước khi thực hiện mục b, khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 109/2016/NĐ ngày 01/7/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
d) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện một số Thông tư trong lĩnh vực y, dược cổ truyền. Khẩn trương cập nhật, bổ sung hoàn thiện danh mục mã bệnh YHCT và danh mục chế phẩm thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền trong danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Thông báo 968/TB-BYT Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y dược cổ truyền

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

968_TB_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

Copy xin vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!