Home Tags Xuất xứ hàng hóa

Tag: xuất xứ hàng hóa

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

0
BỘ CÔNG THƯƠNG -------Số: 05/2018/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm...

Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về...

0
Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hóa CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
0868.552.633