Home Tags Vietnam regulatory affairs services

Tag: vietnam regulatory affairs services

VÀI NÉT VỀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THUỐC TẠI VIỆT NAM...

VÀI NÉT VỀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THUỐC TẠI VIỆT NAM (REGULATORY AFFAIRS SERVICES IN VIETNAM) Có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin, email...

GẶP MẶT PLA LẦN 2

GẶP MẶT PLA LẦN 2 Hưởng ứng phong trào gặp nhau với tinh thần giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong...

Cộng đồng đăng ký thuốc Việt Nam – Vietnam Regulatory Affairs...

Cộng đồng đăng ký thuốc Việt Nam - Vietnam Regulatory Affairs Society Từ một nhóm nhỏ các bạn follow up hỗ trợ nhau trong việc...

Regulatory Affairs (RA) – Government Affairs là gì?

Regulatory Affairs là gì? Regulatory Affairs, còn được gọi là Government Affairs là một nghề liên quan đến các quy định trong một số ngành...