Home Tags Vi phạm chất lượng mỹ phẩm

Tag: vi phạm chất lượng mỹ phẩm

Công văn 2371/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 2371/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu...

Công văn 22439/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:22439/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi...
0868.552.633