Công văn 22439/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

1230
Công văn 22439/QLD-MP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:22439/QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty cổ phần ATZ quốc tế
(Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, p. Nhân Chính, p. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội);
– Công ty TNHH dược phẩm Usapha
(Địa chỉ: Đường TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn – Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định
về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 4159/YTDP-KNDPMP ngày 01/12/2017 của Trung tâm Y
tế dự phòng Hà Nội gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 2735/KNM-17 ngày 20/11/2017
về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250ml
(Hương cam); số lô: 010217, ngày sản xuất: 13/02/17, hạn dùng: 13/02/20; do Công
ty cổ phần ATZ quốc tế đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị
trường, Công ty TNHH dược phẩm Usapha sản xuất,

Mẫu sản phẩm nêu trên do Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội lấy tại Chi nhánh
Công ty cố phần thương mại dược phẩm quốc tế Đại Đức Hưng (Địa chỉ: Quầy 311-
Trung tâm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) để
kiểm tra chất lượng; Mẫu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật
trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm sau:

Sản phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250ml (Hương cam), số lô:
010217, ngày sản xuất: 13/02/17, hạn dùng: 13/02/20 do Công ty cổ phần ATZ quốc
tế đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty
TNHH dược phẩm Usapha sản xuất.

2. Công ty TNHH dược phẩm Usapha, Công ty cổ phần ATZ quốc tế phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và
tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
– Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý
Dược trước ngày 31/01/2018.

3. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh:

– Phối hợp kiểm tra 02 Cơ sở nêu trên trong việc chấp hành pháp luật về sản
xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày
25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên
quan;
– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi
phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Quản lý Dược
trước ngày 31/01 /2018.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở
kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi
phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn
vị vi phạm theo quy định hiện hành.

KT CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 22439/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

22439_QLD_MP_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!