Công văn 2371/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

1963
Công văn 2371/QLD-MP
Công văn 2371/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 2371/QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương;

(Địa chỉ: số 111 Nguyễn Trãi, p. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh)

 • Cơ sở hóa mỹ phẩm Việt Hương

(Địa chỉ: số 29 đường 3/2, p. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. cần Thơ)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 666/VKNT-KHTH đề ngày 29/12/2017 của Viện Kiểm
nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 0155/VKN-
KTMP2017 ngày 29/12/2017 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem trắng da
ban đêm E100 (Số lô: 14.01.17; hạn dùng: 03 năm; số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm: 075/15/CBMP-CT do Sở Y tế Tp. cần Thơ cấp ngày 16/06/2015).
Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương đứng tên công bố
và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Cơ sở hóa mỹ phẩm Việt Hương sản
xuất.

Mẫu sản phẩm nêu trên do Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực
phẩm Tp. Hồ Chí Minh lấy tại Siêu thị Coopmart Củ Chi (Địa chỉ: 357 Quốc lộ 22,
Ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất
lượng; Kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm có thành phần công thức không đúng với
hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược thông báo:

 1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da ban đêm E100
  (Số lô: 14.01.17; hạn dùng: 03 năm; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 075/15/CBMP-CT do Sở Y tế Tp. cần Thơ cấp ngày 16/06/2015) do Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Cơ sở hóa mỹ phẩm Việt Hương sản xuất.
 2. Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương, Cơ sở hóa mỹ phẩm
  Việt Hương phải:
 • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và
  tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
 • Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý
  Dược trước ngày 10/02/2018.
 1. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh và Sở Y tế Tp. cần Thơ:
 • Phối hợp kiểm tra các đơn vị trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về
  sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày
  25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên
  quan;

– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi
phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Quản lý Dược
trước ngày 10/02/2018.

 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở
  kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, 

NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 2371/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2371_QLD_MP_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!