vi phạm GSP Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Vi phạm GSP

Tag: vi phạm GSP

Quyết định 136/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuốc

Quyết định 136/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...