Tỷ lệ hao hụt thanh toán bảo hiểm y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Tỷ lệ hao hụt thanh toán bảo hiểm y tế

Tag: Tỷ lệ hao hụt thanh toán bảo hiểm y tế

Thông tư 55/2017/TT-BYT Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc...

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số 55/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...