Tương tác thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Tương tác thuốc

Tag: Tương tác thuốc

Bài 3 Tương tác thuốc

Bài 3 Tương tác thuốc TƯƠNG TÁC THUỐC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

Tương tác thuốc Acenocoumarol và Fenofibrat

TƯƠNG TÁC THUỐC ACENOCOUMAROL VÀ FENOFIBRAT: BÁO CÁO CA VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN Tháng 6/2014, Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được...