trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Tag: trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Những trường hợp nào thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược? Điều 28:...