Tags Posts tagged with "tổng kết thanh tra ngành y"

Tag: tổng kết thanh tra ngành y

Kế hoạch 679/KH-BYT tổng kết 06 năm thi hành luật thanh...

Kế hoạch 679/KH-BYT tổng kết 06 năm thi hành luật thanh tra trong ngành y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...