Home Tags Thương mại điện tử

Tag: thương mại điện tử

Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương...

0
Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG...

Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại...

0
Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

0
Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2013/NĐ-CP Hà...
0868.552.633