Home Tags Thuốc hướng thần và tiền chất hướng thần dùng làm thuốc

Tag: thuốc hướng thần và tiền chất hướng thần dùng làm thuốc

Thông tư 19/2014/TT-BYT quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm...

0
Thông tư 19/2014/TT-BYT quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
0868.552.633