Home Tags Thuốc gây nghiện

Tag: thuốc gây nghiện

Công văn 12750/QLD-KD về việc mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng...

0
Công văn 12750/QLD-KD về việc mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Thông tư 10/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động liên quan đến thuốc...

0
Thông tư 10/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...
0868.552.633