thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4

Tag: thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4

Công văn 22982/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 22982/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa...