Home Tags Thuốc chứa Testosteron

Tag: thuốc chứa Testosteron

The official letter 6922/QLD-ĐK updates pharmacological information for Testosterone-containing drugs

0
The official letter 6922/QLD-ĐK updates pharmacological information for Testosterone-containing drugs MINISTER OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom- Happiness ─ ─ ─ ─...

Công văn 6922/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

0
Công văn 6922/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Testosteron BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633