Home Tags Thuốc chứa Rosiglitazone

Tag: thuốc chứa Rosiglitazone

Công văn 3886/QLD-ĐK đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành,...

0
Công văn 3886/QLD-ĐK đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng thuốc chứa Rosiglitazone BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
0868.552.633