thuốc chứa Rosiglitazone Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc chứa Rosiglitazone

Tag: thuốc chứa Rosiglitazone

Công văn 3886/QLD-ĐK đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành,...

Công văn 3886/QLD-ĐK đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng thuốc chứa Rosiglitazone BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...