Home Tags Thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinyl estradiol

Tag: thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinyl estradiol

Công văn 11036/QLD-ĐK đính chính phần phụ lục công văn số...

0
Công văn 11036/QLD-ĐK đính chính phần phụ lục công văn số 9049/QLD-ĐK ngày 03/6/2014 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 9049/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

0
Công văn 9049/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinyl estradiol BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...
0868.552.633