Home Tags Thuốc chứa Metoclopramid

Tag: thuốc chứa Metoclopramid

Công văn 20806/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến thuốc...

Công văn 20806/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Metoclopramid và thuốc chứa Lysozym HCl BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...