Home Tags Thuốc chứa hoạt chất tetrazepam

Tag: thuốc chứa hoạt chất tetrazepam

Công văn 5078/QLD-ĐK nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa...

0
Công văn 5078/QLD-ĐK nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất tetrazepam BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633