Home Tags Thuốc chứa hoạt chất metoclopramid

Tag: thuốc chứa hoạt chất metoclopramid

Công văn 16752/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất...

0
Công văn 16752/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất metoclopramid BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
0868.552.633