thuốc chứa docetaxel Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc chứa docetaxel

Tag: thuốc chứa docetaxel

Công văn 14167/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

Công văn 14167/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa docetaxel BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...