thuế trang thiết bị y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuế trang thiết bị y tế

Tag: thuế trang thiết bị y tế

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...