thực phẩm bảo vệ sức khỏe Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tag: thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Các yêu cầu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Các yêu cầu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản...