Thông tư GMP mới nhất Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư GMP mới nhất

Tag: Thông tư GMP mới nhất

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm...