thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

Tag: thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

NGHỊ ĐỊNH 161/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI ĐIỀU 12 NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2016/NĐ-CP...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017   NGHỊ...