tăng cường công tác thanh tra về an toàn thực phấm trong dịp tết Trung thu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Tăng cường công tác thanh tra về an toàn thực phấm trong dịp tết Trung thu

Tag: tăng cường công tác thanh tra về an toàn thực phấm trong dịp tết Trung thu

Công văn 613/TTrB-P1 tăng cường công tác thanh tra về ATTP...

BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 613/TTrB-P1 V/v tăng cường công tác...