Home Tags Quyết định thuốc mới

Tag: quyết định thuốc mới

Quyết định 214/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 23 thuốc...

0
Quyết định 214/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 23 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng...

Quyết định 215/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc...

0
Quyết định 215/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng...

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc mới đợt 157 - thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký lưu hành tại Việt Nam. BỘ...

Quyết định 63/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 –...

0
Quyết định 63/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 – thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký tại VN BỘ Y...

Quyết định 61/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 –...

0
Quyết định 61/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 – thuốc mới hiệu lực 3 năm đợt 96. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...
0868.552.633