Home Tags Quy trình tiếp nhận xử lý thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký thuốc

Tag: Quy trình tiếp nhận xử lý thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký thuốc

Quy trình tiếp nhận, xử lý, thẩm định và xét duyệt...

Quy trình tiếp nhận, xử lý, thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký thuốc DAV Chữ viết tắt: - BA/BE : Tương đương sinh học/sinh...