quy định thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quy định thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Tag: quy định thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Công văn 21501/QLD-ĐK trường hợp nào không cấp khi thẩm định...

Theo công văn số 21501/QLD-ĐK ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc. Bộ Y...

The official letter 21501/QLD-ĐK validating registration dossiers in Vietnam

The cases which are not granted registration numbers when evaluating Drug Registration dossiers in Vietnam Validating registration dossiers in Vietnam in the official letter 21501/QLD-ĐK   After summarize...