Tags Posts tagged with "quy định mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế"

Tag: quy định mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế

Quyết định 715/QĐ-UBND về việc quy định mã số thẻ công...

Quyết định 715/QĐ-UBND về việc quy định mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...