Home Tags Quy định kê đơn thuốc ngoại trú

Tag: quy định kê đơn thuốc ngoại trú

Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê...

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 52/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ Quy...