quy chuẩn quốc gia về về sinh an toàn đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quy chuẩn quốc gia về về sinh an toàn đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Tag: quy chuẩn quốc gia về về sinh an toàn đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Thông tư 35/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Thông tư 35/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng...