quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn

Tag: quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn

Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý...

Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng...