Ngừng tiếp nhận hồ sơ đk Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Ngừng tiếp nhận hồ sơ đk

Tag: Ngừng tiếp nhận hồ sơ đk

Công văn 1611/QLD-TTr tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

Công văn 1611/QLD-TTr tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...