ngừng nhận hồ sơ Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Ngừng nhận hồ sơ

Tag: ngừng nhận hồ sơ

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2017 về việc ngừng nhận hồ sơ...

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2017 về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn đăng ký lưu hành và thu hồi giấy đăng ký...

Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia...

Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...