Home Tags Metoclopramide

Tag: Metoclopramide

Công văn 14585/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan thuốc có...

0
Công văn 14585/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan thuốc có chứa Domperidone, Diacerein và Metoclopramide BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Công văn 12352/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến các...

0
Công văn 12352/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến các thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate; dabigatran etexilat; metoclopramide; cilostazol; domperidon; thuốc điều...
0868.552.633