kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Tag: kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại...

Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận...