kiểm tra an toàn thực phẩm Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kiểm tra an toàn thực phẩm

Tag: kiểm tra an toàn thực phẩm

Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về...

Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ,...

Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn...

Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản...