Home Tags Kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện

Tag: kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện

Công văn 1745/KCB-ĐD về việc tăng cường thực hiện kiểm soát...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1745/KCB-ĐD V/v tăng cường...
0868.552.633