Home Tags Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

Tag: hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA...

0
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÀ XUẤT BẢN Y...
0868.552.633