hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

Tag: hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA...

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÀ XUẤT BẢN Y...