Home Tags Giáo trình dược học

Tag: giáo trình dược học

Giáo trình hóa dược dược lý đào tạo dược sĩ trung...

0
Giáo trình hóa dược dược lý dược trung SÁCH ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRUNG HỌC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2006 CHỦ BIÊN: DSCKI. Nguyễn Huy...

Hóa dược – Dược lý III (Dược lâm sàng)

0
Hóa dược - Dược lý III (Dược lâm sàng) SÁCH ĐÀO TẠO Dược sĩ TRUNG HỌC Mã số: T.60.Z.4 Chủ biên PGS.TS. HOÀNG THỊ KIM HUYỀN NHÀ XUẤT BẢN...

Giáo trình Hóa Dược nhà xuất bản y học

0
Giáo trình Hóa Dược nhà xuất bản y học Nội dung: CHƯƠNG 1: VITAMIN CHƯƠNG 2: CHẤT KHÁNG SINH CHƯƠNG 3. THUỐC TÁC DỤNG TỚI HỆ THẦN KINH...

Giáo trình Dược liệu – sách dùng đào tạo dược sĩ...

0
Chủ biên: DS. NGUYỄN HUY CÔNG Nội dung giáo trình PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU Đại cương về dược liệu Kỹ thuật chung về...

Giáo trình Dược học cổ truyền

0
Giáo trình Dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ Môn Dược học Cổ truyền Chủ biên: PGS.TS. PHẠM XUÂN SINH Giáo trình gồm...
0868.552.633