Home Tags Giáo trình dược học

Tag: giáo trình dược học

Giáo trình hóa dược dược lý đào tạo dược sĩ trung...

Giáo trình hóa dược dược lý dược trung SÁCH ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRUNG HỌC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2006 CHỦ BIÊN: DSCKI. Nguyễn Huy...

Hóa dược – Dược lý III (Dược lâm sàng)

Hóa dược - Dược lý III (Dược lâm sàng) SÁCH ĐÀO TẠO Dược sĩ TRUNG HỌC Mã số: T.60.Z.4 Chủ biên PGS.TS. HOÀNG THỊ KIM HUYỀN NHÀ XUẤT BẢN...

Giáo trình Hóa Dược nhà xuất bản y học

Giáo trình Hóa Dược nhà xuất bản y học Nội dung: CHƯƠNG 1: VITAMIN CHƯƠNG 2: CHẤT KHÁNG SINH CHƯƠNG 3. THUỐC TÁC DỤNG TỚI HỆ THẦN KINH...

Giáo trình Dược liệu – sách dùng đào tạo dược sĩ...

Giáo trình Dược liệu - sách dùng đào tạo dược sĩ trung học Chủ biên: DS. NGUYỄN HUY CÔNG Nội dung giáo trình PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG...

Giáo trình Dược học cổ truyền

Giáo trình Dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ Môn Dược học Cổ truyền Chủ biên: PGS.TS. PHẠM XUÂN SINH Giáo trình gồm...