digoxin Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Digoxin

Tag: digoxin

Công văn 11381/QLD-KD cung ứng thuốc Digoxin

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 11381 /QLD-kd V/v cung ứng...