Diacerein Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Diacerein

Tag: Diacerein

Công văn 14585/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan thuốc có...

Công văn 14585/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan thuốc có chứa Domperidone, Diacerein và Metoclopramide BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...