Home Tags đấu thầu mua thuốc

Tag: đấu thầu mua thuốc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU THEO BÁO CÁO CỦA CÁC...

0
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU THEO BÁO CÁO CỦA CÁC BỆNH VIỆN, VIỆN CÓ GIƯỜNG BỆNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG và TỔNG HỢP KẾT...

Thông tư 31/2014/TT-BYT bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ...

0
Thông tư 31/2014/TT-BYT bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hồ...

Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua...

0
Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua...

0
Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 11/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI...

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc

0
Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
0868.552.633