đấu thầu mua thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags đấu thầu mua thuốc

Tag: đấu thầu mua thuốc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU THEO BÁO CÁO CỦA CÁC...

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU THEO BÁO CÁO CỦA CÁC BỆNH VIỆN, VIỆN CÓ GIƯỜNG BỆNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG và TỔNG HỢP KẾT...

Thông tư 31/2014/TT-BYT bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ...

Thông tư 31/2014/TT-BYT bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hồ...

Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua...

Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua...

Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 11/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI...

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...