Home Tags Danh mục thuốc hiếm

Tag: danh mục thuốc hiếm

DANH MỤC THUỐC HIẾM THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ

0
DANH MỤC THUỐC HIẾM THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ Banh hành kèm theo Quyết định 37/2008/QĐ-BYT TT Hoạt chất Đường dùng và/hoặc dạng dùng và/hoặc hàm lượng, nồng độ 1 Acenocoumarol Uống:...

Dự thảo 3 thông tư quy định về thuốc hiếm

0
Dự thảo 3 thông tư quy định về thuốc hiếm BỘ Y TẾ  Số:       /2017/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Quyết định 37/2008/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục thuốc hiếm...

0
Quyết định 37/2008/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
0868.552.633