Home Tags Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng

Tag: Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng

THÔNG TƯ 47/2017/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm...
0868.552.633