Home Tags Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị

Tag: danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị

DANH MỤC THUỐC HIẾM THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ

DANH MỤC THUỐC HIẾM THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ Banh hành kèm theo Quyết định 37/2008/QĐ-BYT TT Hoạt chất Đường dùng và/hoặc dạng dùng và/hoặc hàm lượng, nồng độ 1 Acenocoumarol Uống:...