danh mục dược liệu độc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục dược liệu độc

Tag: danh mục dược liệu độc

Thông tư 33/2012/TT-BYT ban hành danh mục dược liệu có độc...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2012/TT-BYT VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 28...